...

Nasi klienci

Branża MICE

Nasze produkty doskonale sprawdzają się na wszelkich wystawach, konferencjach oraz eventach.

Branża reklamowa

Oferujemy szeroką gamę ekspozytorów dla branży reklamowej.

Branża Hotelarska

Doposażamy hotele oraz obiekty użyteczności publicznej w słupki ze sznurami oraz ekspozytory informacyjne.

Salony samochodowe

Od wielu lat współpracujemy z autosalonami dostarczając ekspozytory i najazdy samochodowe.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Od wielu lat dostarczamy słupki i taśmy wygrodzeniowe do magazynów, hal produkcyjnych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.